PBfin - Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, daňové priznania Považská Bystrica.
Napíšte námEmail
Jednoduché účtovníctvo.
Podvojné účtovníctvo.
Personalistika a spracovanie mzdy.
Daňové priznania pre fyzické a právnické osoby.
Spracovanie DPH, spotrebnej dane.

Účtovnícke služby, Považská Bystrica a okolie

 • Potrebujete poradiť pri založení firmy?
 • Neviete si poradiť s vedením účtovníctva?
 • Potrebujete spracovať personálnu agendu a mzdy?
 • Čo s daňovým priznaním pri prácach v zahraničí?

 

Moje služby:

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Personalistika
 • Spracovanie miezd
 • Daňové priznanie fyzických osôb
 • Daňové priznanie právnických osôb
 • DPH
 • Spotrebná daň
 • Komplexné finančné poradenstvo

 

Prečo si nechať urobiť účtovnícke práce u mňa?

Mojimi klientmi sú živnostníci, malé a stredne veľké spoločnosti. Vďaka viac ako 30 ročným skúsenostiam s vedením jednoduchého, podvojného účtovníctva, personalistiky a spracovania miezd viem poskytnúť komplexné služby a poradenstvo, vrátane vypracovania daňového priznania a s tým súvisiacich výkazov. V prípade potreby pomôžem začínajúcim podnikateľom so založením podnikateľskej činnosti a s dokladmi, ktoré s tým súvisia. Mojím cieľom je odbremeniť Vás od spracovania dokladov a tým získať pre Vás viac času na Vašu podnikateľskú činnosť.

 

 

Kde pôsobím:

Považská Bystrica, Púchov, Dubnica, Trenčín, Bytča, Rajec, Žilina, Martin a okolie.
Účtovnícke práce vykonávam najmä v Považskej Bystrici a v jeho okolí.

 

 

Cena účtovných služieb:

Ceny účtovníckych služieb závisia od konkrétnej požiadavky klienta a od rozsahu poskytnutých služieb. Predbežnú kalkuláciu cien Vám rada poskytnem telefonicky alebo e-mailom.

 

 

 

 

Jednoduché účtovníctvo

Na trhu existuje veľa bezplatných softvérov na vedenie jednoduchého účtovníctva, ale jeho používanie si vyžaduje určité účtovné znalosti a v konečnom dôsledku je potrebné častokrát niektoré problémy prediskutovať s účtovníčkou.

 

 

Podvojné účtovníctvo

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva si žiadna firma nevedie podvojné účtovníctvo, pokiaľ nezamestnáva samostatného účtovníka.
Pri vedení podvojného účtovníctva vám nielen správne zaúčtujem všetky výnosy a náklady, ale aj poradím ako čo najefektívnejšie realizovať finančné transakcie.

 

 

Personalistika a spracovanie miezd

Vedenie personálnej agendy je povinné pre všetky firmy, ktoré majú čo i len jedného zamestnanca na pracovný pomer alebo je to brigádnik na dohodu.
Svoje služby poskytujem od vypracovania pracovnej zmluvy alebo dohody, cez prihlášky do poisťovní, výpočet miezd na základe podkladov od klienta, vyhotovenia potrebných výkazov a ich zaslanie do príslušných inštitúcii, vyhotovenie príkazu na úhradu až po ukončenie pracovného pomeru alebo dohody, vrátane všetkých potrebných dokladov.

 

 

Spracovanie daňových priznaní

Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov.

 

 

Daňové priznanie k DPH

Pre registrovaných platiteľov dane z pridanej hodnoty spracujem Výkaz DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz pre DPH.

 

 

Spotrebná daň

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane, ktoré sa vzťahujú len na vybraný druh tovaru. Ide o alkoholické nápoje, elektrinu, uhlie, zemný plyn, minerálny olej a tabakové výrobky.

 

 

Komplexné finančné poradenstvo

Pomôžem Vám optimalizovať a sprehľadniť finančný tok (cash-flow) podnikateľskej činnosti, aby ste zbytočne nezvyšovali svoje náklady. Vďaka pravidelným finančným správam budete mať neustály prehľad o svojich peniazoch a zároveň možnosť jednoduchšie zefektívniť ich spravovanie.

Otváracie hodiny

PondelokDohodou – email, telefonicky
UtorokDohodou – email, telefonicky
StredaDohodou – email, telefonicky
ŠtvrtokDohodou – email, telefonicky
PiatokDohodou – email, telefonicky
SobotaDohodou – email, telefonicky
NedeľaDohodou – email, telefonicky
Čas stretnutia si dohodneme emailom alebo telefonicky.

Kontakty

Daniela Reháková – PBfin
M. R. Štefánika 155/41
017 01 Považská Bystrica

Mobil:
+421 918 299 515

E-mail:
pbfin@pbfin.sk
Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa